Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Společnost events4riders s.r.o. se zavazuje chránit soukromí návštěvníků těchto webových stránek a učiní vše pro to, aby společnost zajistila zacházení s osobními údaji návštěvníků webu s ohledem na jejich základní práva a svobody, jakož i osobní důstojnost, se zvláštním důrazem na důvěrnost těchto údajů.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je společnost events4riders s.r.o., IČ 07187947, se sídlem Podvinný mlýn 2356/36, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika (dále jen "Správce");
 2. Kontaktní údaje správce jsou: info@events4riders.com;
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu (dále jen "návštěvník webu").

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl návštěvník webu a které správce získal na základě zpracování a plnění elektronické objednávky návštěvníka webu;
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje návštěvníka webu nezbytné pro zpracování a plnění elektronické objednávky návštěvníka webu;
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci s návštěvníkem webu po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k jejich přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje návštěvníka webu z následujících důvodů:

 1. Za účelem registrace na této webové stránce podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
 2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky návštěvníka webu (jméno, adresa, e-mail);
 3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi návštěvníkem webu a Správcem;
 4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro zpracování a plnění elektronické objednávky návštěvníka webu. Bez poskytnutí osobních údajů nelze zpracovat a plnit elektronickou objednávku návštěvníka webu.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi návštěvníkem webu a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje návštěvníka webu, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným zpracováním a plněním elektronické objednávky návštěvníka webu

Subdodavateli správce jsou:

 • webdilna | com (systém webu);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);
 • Lokální organizátoři akcí Správce

Práva návštěvníka webu

Podle podmínek stanovených v Zákoně má návštěvník webu právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům;
 2. Na opravu osobních údajů;
 3. Na vymazání osobních údajů;
 4. Vznést námitku proti zpracování;
 5. Na přenositelnost údajů;
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@events4riders.com;
 7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů návštěvníka webu;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky na teto webové stránce potvrzuje návštěvník webu, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 2. S těmito pravidly souhlasí návštěvník webu zaškrtnutím políčka v objednávce;
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1. 3. 2019.